top of page
_DSC6742.jpg

公共关系

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และเวียนเทียน วันวิสาขบูชา

เปิดรับสมัครเยาวชนชาย อายุ 8 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"

ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรบรรพชาสามเณร รูปละ 500 บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันละ 5,000 บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ วันละ 2,000 บาท

หรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา ติดต่อสอบถามจองเป็นเจ้าภาพได้ที่

พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ. 9 เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์ เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง 089-546-5535

พระมหาขวัญชัย ปภสฺสโร ป.ธ. 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง 061-272-4853

ขอเชิญร่วมทำบุญ บูรณะอุโบสถวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ร่วมกุศลครั้งใหญ่ด้วยการมีส่วนร่วมบูรณะอุโบสถอันเป็นที่กระทำสังฆกรรมการบวชพระ, ฟังพระปาฏิโมกข์ ทำวัตรสวดมนต์ของพระภิกษุ - สามเณรเป็นต้น อันเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระมหาคมสันต์ ชินวโร เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง โทร. ๐๘๙ - ๕๔๖ - ๕๕๓๕

建造一座两层高的多功能亭楼

诚邀热爱佛教的朋友们,

一起担任主办人,共同建造这座佛殿,

建造了一座两高的多功能亭楼,献供佛法,

在Wat Bo Thong Rat Bamrung寺庙,

位于Chon Buri省Bo Thong区,

建筑面积总共为1,740平方米。

共同担任主办人,每份捐款5,000泰铢,

可以将捐款汇款至...

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives​

账号:020-164-364-487,

账户名:Bo Thong Rat Bamrung Temple for the construction of the pavilion
(或参考泰文版)

ชื่อบัญชี​ วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง เพื่อการก่อสร้างศาลาฯ

หรือสอบถามงานก่อสร้าง​ ได้ที่

咨询有关建造事宜:

Phra Mahakomsan (Mahanong)

电话:089-5465535

正在进行庙宇维护和修建香客用的「恩赐福地」和「慈善馆」

#Wat Bo Thong Rat Bamrung寺庙 #正在进行庙宇维护和修建香客用的「恩赐福地」和「慈善馆」 #诚邀善心佛教徒一同参与 #联系方式 Phra Mahakomsan Chinwaro Por. Thor.9 住持 089-546-5535 #或通过银行转账 Kasikornbank, Wat Bo Thong Rat Bamrung (Central Monastic Fund) 账号:287-2-56338-8

#邀請佛教徒
參與建功立業 早上給僧人供奉食物

由于泰国佛历2566年3月6日星期一与农历第4个月的15号重合,这一天是马哈普贾(Magha Puja)的日子,又被称为“四重会”的日子,因为它纪念了佛陀无需事先约定即可召集1,250名阿罗汉尊者,并传授了《规律忏悔文》(Ovādapāṭimokkha),这份文本构成了阿罗汉尊者们的僧规核心。 #因此,我们诚挚地邀请所有佛教徒参加在Wat Bo Thong Rat Bamrung寺庙的亭子前供养斋饭和早餐的积善之举。 -上午8:00: 向僧侣和初学僧侣供养斋饭和早餐。 -下午6:00: 晚诵和冥想。 -晚上7:00: 法教讲解第一部分。 -晚上8:00: 围绕Upasatha堂举行烛光游行。

总统主持了#巴利语考试练习 在卫生路巴利语考试之前。

在上午08:00,由Ko Chan区的第9区长兼Wat Bo Thong Rat Bamrung Temple的住持Phra Mahakomsan Chinworo主持, #开幕典礼主席, #用于出家僧考试前的出家新手练习 #1-2年级新手、佛法课程1-2年级、佛法课程3年级、佛法课程4年级,共12名候选人/每人, #地点位于泰国Chonburi Province,Ko Chan Amphoe的Ko Chan地区,Wat Phutthasat的佛法大厅。

君主宣言

Phra Maha Uean Hasathammo (Por.Thor.9)

❝ 創辦Phra Phrom Dilok ❞ "君主宣言" "Phra Mahaeun Haasathammo (Por.Thor.9)" "担任皇家副首座首座职位" 根据Hiranbat的铭文,#Phra Phrom Dilok Pariyat Nayokkanatorn 他遵守戒律,拥有Samajarniwit学士学位, Mahakanisorn Bowon Sangkaram Khamvasi, 居住在曼谷Phra Aram Luang的Wat Sam Phraya。 自2023年3月17日以来, 于B.E. 2566年3月18日宣布, 在现君主的第8年。 ๏ 君主等级顺序: B.E. 2523 (1980):九句戒初学者。 B.E. 2530:普通君主,称号为#Phra Sri Priyatibodi。 B.E. 2537:皇家家族君主,称号为#Royal Monarchy Tripitaka Bundit Mahakanisorn Bowonsangkaram Khamvasi。 B.E. 2537:皇家家族君主,称号为#Royal Monarchy Pariyat Nayokkanatorn Tripitaka Bundit Mahakanisorn Bowonsangkaram Khamvasi。 B.E. 2542:升级为天使君主,称号为#Phra Thepsuthee Thamprichayan Dilok Tripitaka Bundit Mahakanisorn Bowonsangkaram Khamvasi。 B.E. 2547:升级为法君主,称号为#Phra Thammakunaporn Bowonsilsamajarn Suwithanasasanakijjanukit Tripitaka Bundit Mahakanisorn Bowonsangkaram Khamvasi。 B.E. 2553:获得Hiranbat级别。 B.E. 2561年5月24日:请谦卑地接受被免除君主职位,因为涉嫌不当行为并且正在接受刑事诉讼,涉及协助勒索官员以及通过不当手段违反职责的行为或不作为。 B.E. 2566年3月17日:请谦卑地接受回到君主职位,作为皇家家族君主,原名#Phra Phrom Dilok Pariyat Nayokkanatorn Tripitaka Bundit Mahakanisorn Bowonsangkaram Khamvasi。

#宗教 Sanam Luang Pali 僧伽考試場Rayong省

参与位于拉廊府庙区地区13的僧团省级考试活动,于佛历2566年2月15日至17日,在泰国拉廊府Mueang区的Wat Nern Phra举行。这一活动由Wat Nern Phra的尊者Phra Thep Sitthiwate主持,得到了拉廊府省级僧团当局的热烈欢迎。 Wat Bo Thong Rat Bamrung寺庙的尊者Phra Maha Komsan Chinwong,P.D.9,兼任Ko Chan的区长和寺庙的住持,承担了领导大型僧团考试活动的责任,他还有四位法考领导: 尊者Phra Maha Sanan Suchitto,P.D.6,是Wat Borom Ratchaburana的住持和Tha Tad Thong的庙区住持。 尊者Phra Maha Suddasakorn Thirapanyo,P.D.8,是Wat Bo Thong Rat Bamrung的副住持。 尊者Phra Maha Kwan Chaipaphasusaro,P.D.5,是Wat Bo Thong Rat Bamrung的副住持。 尊者Phra Maha Sek Sitthi Akkathammo,P.D.5,来自Wat Bo Thong Rat Bamrung。

关于接收“佛陀智慧舍利”的日程安排,大小分别为“5英寸”和“9英寸”,这些舍利已经与寺庙预定。您可以从泰国佛历2566年1月29日星期日起领取预留表格并与寺庙联系以领取这些舍利。 #如有疑问,请联系Ko Chan区区长兼Wat Bo Thong Rat Bamrung寺庙住持Phra Mahakomsan Chinworo,P.T.9(电话089-5465535)

招募男青年
从8岁起即可参加。

🔶 春武里府 Bo Thong 区 Bo Thong 街道 Bo Thong Rat Bamrung 寺庙 🔶 #开放招募8岁起的青少年参与。 #夏季新手任命项目,荣誉卡尼塔提拉吉公主陛下领导下,詩琳通公主陛下领导下,Maha Chakri Sirindhorn 公主,从“从现在开始报名” #加入做三袈裟僧侣,新手,每份500泰铢。 #加入作为主持人向 Tahan Pale 提供食物,每天5000泰铢 #加入成为主持人每天提供Pana水,每天2000泰铢 #或根据财富和信仰的强弱 #联系以预订主持 *尊者大恩 ชินวโร ป.ธ. 9,Koh Chan 县长,Bo Thong Rat Bamrung 寺庙方丈 ☎️0️⃣8️⃣9️⃣➖5️⃣4️⃣6️⃣➖5️⃣5️⃣3️⃣5️⃣ *尊者大贵胜 ปภสฺสโร ป.ธ. 5,Bo Thong Rat Bamrung 寺庙助理住持 ☎️0️⃣8️⃣2️⃣➖4️⃣7️⃣8️⃣➖9️⃣0️⃣6️⃣1️⃣

Wat Bo Thong改进了无污染火葬炉

来自Wat Bo Thong Rat Bamrung Temple的公告 #由于在Wat Bo Thong Rat Bamrung Temple进行环保火葬设施的翻新和安装,临时火葬设施的使用将从佛历2566年2月7日暂停至4月7日,或直至工程完工。

“屋頂瓦片”
2層多功能廳

泰国Wat Bo Thong Rat Bamrung Temple邀请所有佛教徒共同积德,为功德楼(Anekprasong)的两层屋顶瓦片捐款。 ▶️ 每平方米:1,000泰铢 ▶️ 每片瓦:100泰铢 ▶️ 或根据您的捐赠能力捐赠任意金额 您可以通过将捐款转入寺庙的帐户来积德: ** กรุงไทย สาขาบ่อทอง เลขที่บัญชี 020-164-364-487-7 ** กสิกรไทย สาขาบ่อทอง เลขที่บัญชี 651-7-162555-5 如有疑问,请联系Wat Bo Thong Rat Bamrung Temple的区长兼住持Phra Mahakomsan Chinworo,电话号码☎️ 089-5465553 👉捐赠功德楼屋顶瓦片的好处👈 使事业顺利无障碍。 吸引积极的人生成果。 赋予权威、繁荣和好运。 带来凉爽和幸福,就像屋顶保护免受阳光和雨水的侵袭,为修行佛法的人提供舒适。 防止恶意念头,确保四个必需品不会缺乏。 出生在这样的地方确保了繁荣的未来。 事业和冒险将蓬勃发展。

关注更多新闻:

按此链接到 Facebook

_DSC6750.jpg
bottom of page